Вградена цевка со перки

  • G Type Embedded Spiral Finned Tube

    Г Тип Вградена спирална ребра цевка

    Лентата со перки се намотува во обработен жлеб и безбедно се заклучува внатре со полнење на задниот дел со материјал од основната цевка.Ова осигурува дека максималниот пренос на топлина се одржува при високи температури на металните цевки.

  • G Type Finned Tube(Embedded Finned Tube)

    G Тип со перки цевка (вградена цевка со перки)

    G' Fin Tubes или Embedded Fin Tubes главно се користат во ладилници со воздушни перки и многу различни типови на радијатори со воздушно ладење.Овие типови на 'G' Fin Tubes главно се применуваат во области каде што температурата за пренос на топлина е во малку повисок опсег.Вградените цевки со перки главно се користат на места со повисока температура и каде работната атмосфера е релативно помалку корозивна на основната цевка.