Правоаголна цевка со перки

  • Elliptical Fin Tube With Rectangular Fins Oval Tube

    Елиптична перка цевка со правоаголни перки Овална цевка

    Цевка со елипсовидна перка|Елиптична цевка со правоаголни перки|Топло поцинкувани овални перки цевки.

    Овој дизајн на цевката со перки користи цевка со елипсовидна форма со ефикасна форма на воздушна фолија за да се минимизира отпорот на проток на воздух.Овие перки имаат подобрени карактеристики на изведба во споредба со типовите тркалезни цевки.

    Отпорноста на корозија на овие перки ќе биде многу висока откако ќе бидат поцинкувани на топло.Овие цевки со перки се многу компактни во споредба со другите типови перки цевки и нивната ефикасност на пренос на топлина е значителна.