Начичкана перки цевка

  • Studded Finned Tube Energy-Efficient Heat Exchange Component

    Енергетски ефикасна компонента за размена на топлина со перки со перки

    Навртките се заваруваат на цевките користејќи заварување со електричен отпор, со што се добиваат висококвалитетни завари.Цевките со навртки најчесто се користат пред цевките со ребра во системите за пренос на топлина во петрохемиските постројки, каде што површината е изложена на многу корозивно опкружување како што се валкани гасови или течности.Овие цевки треба да бидат отпорни на агресивни материјали и мора често да се чистат.