Sprial Welding Finned Tube

  • Sprial Welding Finned Tube(Helical Finned Tubes)

    Цевка со перки за заварување со заварување (цевки со спирални перки)

    високофреквентните заварени спирални ребра цевки генерално се користат за петрохемиската индустрија и најчесто се инсталираат на конвекционите делови на грејачи, котли за отпадна топлина, економајзери, предгрејачи на воздух и разменувачи на топлина кои вклучуваат пренос на топлина од топла течност во поладна течност преку ѕид од цевка.