Рана перки цевка

  • L, LL, KL Finned Tube(Wound Finned Tubes)

    L, LL, KL со перки цевка (цевки со перки со рани)

    Цевките со перки за стапала се користат во разменувач на топлина, кој не надминува близу 400 степени, и се користат првенствено во апликации со воздушно ладење (вклучувајќи големи радијатори и големи ладилници за масло на компресорот).